Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Obec Količín

Aktuality z obce


Svoz domovního odpadu

Technické služby města Holešova oznamují, že v době vánočních svátků, t.j. v 52 týdnu, proběhne svoz domovního odpadu v Količíně až v pátek 27.12.2013.

Odpadové centrum bude od 23.12.2013 do 5.1.2014 z provozních důvodů uzavřeno.

Dále mají občané od 6.1.2014 možnost odevzdat vánoční stromečky v novém odpadovém centru.


19.12.2013 zde

Omezení provozní doby Odpadového centra

Technické služby Holešov oznamují, že Odpadové centrum bude v pátek 13. prosince z technických důvodů otevřeno pouze do 12 hodin. Provoz bude opět zahájen v sobotu 14. prosince.


11.12.2013 zde

Předvánoční setkání seniorů

Setkání seniorů
Osadní výbor si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat ve středu 11. prosince od 17 hodin do sálu Hostince u Tří lip v Količíně, na předvánoční setkání místního osadního výboru a vedení města Holešova s místními seniory.

Je pro Vás připraveno pohoštění a kulturní program - vystoupení MŠ a ZŠ Rymice a žáků hudební školy, živá hudba bude hrát k tanci a poslechu.

Přijďte se pobavit, popovídat si a užít si jeden příjemný adventní večer. Upřímně se těšíme na společné setkání s vámi.


3.12.2013 Osadní výbor

Končí platnost řidičských průkazů

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní vyzývá spoluobčany vlastnící řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, jež platí do konce tohoto roku, aby neotáleli s jejich výměnou.

Dotyční občané ať navštíví budovu Městského úřadu Holešov na Masarykově ulici. Vyhnou se tak dlouhému čekání v posledních dnech tohoto roku. Zbývá ještě vyměnit cca 400 řidičských průkazů. K výměně je nutné vzít s sebou občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu fotografii. Výměna řidičského průkazu je bezplatná!!!


28.11.2013 zde

Rozsvícení vánočního stromu v Količíně

Vánoční strom
V pátek 29. listopadu 2013 v 17 hodin bude u místní zvonice za přítomnosti zástupců obce a města rozsvícen vánoční strom.

Přijďte si zaspívat a poslechnout vánoční koledy a písně.

Po dobu konání akce bude zajištěn teplý čaj a možnost zakoupit svařené víno (něco ostřejšího si vemte sebou..). Srdečně zve nejen osadní výbor Količína.


27.11.2013 Osadní výbor

Úprava jizdního řádu autobusů

Dnem 15. 12. 2013 vstupuje v platnost nový jízdní řád linky 770320 Holešov – Němčice dopravce KRODOS BUS a.s. Kroměříž s těmito změnami:

  • spoj 38, úprava jízdní doby uvnitř spoje
  • spoj 50, nový spoj negativka 50
  • spoj 11, opožděn o 5 min.
  • spoj 16, opožděn o 5 min. do zastávky Holešov,6.května škola
  • spoj 45, opožděn o 3 min.


1.11.2013 zde

Sběr odpadu ze zahrádek

V sobotu 9. listopadu provedou Technické služby města Holešova v Količíně před budovou osadního výboru (mateřské školky) od 8.00 do 8.30 hod. sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).

Upozorňujeme, že jiný odpad nebude svážen a nesmí obsahovat kameny, občané jej mohou odevzdat v odpadovém centru na ulici Květná 1555 (příjezd z Tovární ulice).


30.10.2013 zde

Lampiónový průvod

Lanpiónový průvod
V sobotu 2. listopadu 2013 proběhne v naší obci 7. ročník lampiónového průvodu. Sraz účastníků bude v 18.00 hod. u budovy osadního výboru (mateřské školky), odkud vyrazíme s lampióny kolem celé obce.

Vemte si sebou lapióny, lucerny, thajské balóny, dobrou náladu, něco na zahřátí a přijďte všichni na tento neopakovatelný podzimní zážitek. (Po dobu průvodu budou v obci zhasnutá světla.)
24.10.2013 zde

Volby do Poslanecke sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 hodin do 14 hodin ve volebním okrsku č. 13, volební místnost: Budova OV Količín, Količín č.p. 93 Tel. 573 397 382 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Holešově – Količíně.

24.10.2013 zde

Sběr starého železa

V pátek 11. října 2013 v 16.30 hod. provede Sbor dobrovolných hasičů v Količíně sběr starého železa. Prosíme tímto občany aby nepotřebný železný šrot nachystali před své domy. Těžší kusy si hasiči vynesou sami.

Upozorňujeme, že vysloužilé lednice nebudou sbírány, lze je zdarma odevzat ve sběrném dvoře v Holešově !!!

8.10.2013 zde

Uzavřené odpadove centrum

Technické služby Holešov s.r.o. oznamují, že z technických důvodů bude v pátek 18.10.2013 a v sobotu 19.10.2013 odpadové centrum uzavřeno.

8.10.2013 zde

Topná sezóna začíná

10 věcí, na které byste neměli zapomenout, než začnete doma topit.

1. Umístění
Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodná.

2. Připojení
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.

4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.

Další podrobnosti naleznete na stránkách HZS Zlínského kraje.

1.10.2013 zde

Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek

Dnem 17. 8. 2013 nabývá účinnosti Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 2/2013 „ O odvolání období nepříznivých klimatických podmínek“.

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchému a teplému počasí žádá HZS Zlínského kraje všechny spoluobčany o obezřetnost při manipulaci s otevřeným ohněm a zdroji zapálení v přírodním prostředí a o dodržování základních protipožárních opatření.

16.8.2013 zde

Přerušení dodávky elektrické energie - část obce

Společnost E.ON oznamuje, že ve středu dne 28. srpna bude v době od 8.30 do 13.30 hod. z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy vyplá dodávka elektrické energie v části obci Količín (viz. seznam č.p.):

10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20/20, 39, 64, 73, 127, 13/13, 50, 60, 71/71, 9, 16, 53, 69, 5002, 5006


8.8.2013 zde

Omezený provoz sběrného dvoru Holešov

Sběrný dvůr Holešov bude z důvodů čerpání dovolené ve dnech:

30.07. - 02.08.2013
09.08. - 16.08.2013
23.08. - 30.08.2013

otevřen jen 17:00 hod. V ostatních dnech bude provoz neomezen!

26.7.2013 zde

Zákaz rozdělávání otevřených ohňů

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásil ode dne 25. července 2013 pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu s nařízením, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání.

Pro období nepříznivých klimatických podmínek se vydávají tato omezení:

a) dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,

b) zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami,

c) povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

d) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),

e) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

26.7.2013 zde

Pozvánka na Brigády

Jménem členů OV v Količíně oslovujeme tímto všechny občany naší vesnice, kteří mají zájem se zapojit do následujících aktivit pro: Lepší vzhled naší obce !!

Ve středu od 17:30 hod. proběhne brigáda v zahradě bývalé MŠ, kde se bude připravovat zahrada a celý terén pro zřízení nového dětského hřiště, která proběhne v akci Z.

Další termín brigády je stanoven na pátek 26.7. od 17.00 hod. u obecního parku, kde se bude bourat budova bývalé váhy a lícové cihly se budou čistit pro podezdívku nové čekárny. Dále zde bude probíhat úklid kolem ohrady a příprava terénu nové čekárny.

Vemte si sebou na brigádu: motyky, lopaty, hrábě, metly, nářadí potřebné k čistění cihel.

Prosíme tímto všechny občany, kterým není lhostejný vzhled naší obce a chtějí se zapojit do těchto aktivit, aby podpořily obě brigády svou účastí.

24.7.2013 členové OV Količín

Pozvánka na Open Fest Količín

V sobotu dne 27. července proběhne na místním sportovní areálu již 3. ročník festivalu mladých rockových kapel nejen z holešovska a jedné místní bigbítové legendy nazvaný Open Fest Količín.

Vystoupí kapely: EVERLONG (Slovensko), START rock, MISS GOD, Crash22, MOTUS s GOŠOU a SORTIMENT. Vstuné na akci je 60,-Kč. Během celé akce je zajištěno bohaté občerstvení, točené pivo a laskominy z grilu a udírny.

Na akci Vás srdečně zvou pořádající hasiči z Količína.

18.7.2013 zde

Pozvánka na dětský den

Dětský den
V sobotu 1.6.2013 proběhne na místním sportovním areálu od 14.00 hod. Dětský den. Pro děti jsou nachystány různorodé soutěžní disciplíny, místní Pacifik expres, facepainting, malování, malé občerstvení zdarma, individuální soutěže a slosovatelná tombola. Po celou dobu akce je nejen pro děti přichystáno občerstvení a bohatý doprovodný program. Na akci Vás srdečně zvou pořadatelé.


30.5.2013 zde

Očkování psů proti vzteklině

Ve čtvrtek dne 30.5.2013 od 17.00 do 17.30 hod. provede MVDr. Polášek u autobusové zastávky v Količíně pravidelné očkování psů proti vzteklině. Toto očkování je povinné ze zákona u psů staršch půl roku. Cena za úkon je 60 Kč.


28.5.2013 Markéta Habrová

Pozvánka na pietní akt

V pátek 3.5.2013 si připomeneme 68. výročí osvobození naší obce. Slavnostní průvod projde po 19.00 hod. od budovy osadního výboru (mateřské školky) směrem k obecnímu parčíku se zvonicí, kde bude položen věnec a uctí se památka padlých vojáků a občanů obce.

Průvodu se zůčastní i spolek přátel odboje II. světové války v dobových uniformách Československé armády.

Ve čtvrtek dne 2.5.2011 od 17.30 hod. proběhne brigáda na úklid parčíku u místní zvonice. Vemte si sebou hrábě, košťata, motyky a lopaty. Předem děkuji všem za pomoc.


2.5.2013 zde

Pálení čarodějnic 2013

Pálení čarodějnic
V sobotu dne 27.dubna od 17.00 hod. proběhne na sportovním areálu 12. ročník pálení čarodějnic.

Na programu je rej čarodějnic, zapálení velké vatry, doprovodný program pro děti, taneční vystoupení, bubenická šou, vyhodnocení nejlepší masky, ohňostroj a vystoupí skupiny Nevím a Sortiment..

Pro děti v maskách je přichystáno malé občerstvení zdarma. Na vaši hojnou účast v maskách se těší pořadatelé. Po celou dobu akce bude přichystaný dobře zásobený studený a teplý bufet.

18.4.2013 zde

Oslavy 130 let železnice v Kroměříži

Vážení přátelé,
na podzim loňského roku uplynulo veřejností nepovšimnuto 130. výročí významné regionální události - postavení a zahájení provozu železniční trati z Hulína do Bystřice pod Hostýnem. Se stavbou trati se neodmyslitelně spojil světový úspěch místních podniků a odstartovala životní dráha nových firem. Dotčená železnice ovšem žila svým vývojem také a už po šesti letech se spojila s dalšími místními drahami, aby se stala základem významné spojnice Moravy, Slezska a Polska - tzv. Moravsko - slezské dráhy měst z Kojetína do Bílska.

Obě výročí stojí nejen za zmínku, ale i za oslavu. Na malou oslavu velké události Vás zveme v sobotu 13. dubna, kdy budou vypraveny vlaky tažené parní lokomotivou i historické motorové vlaky vedené legendárním Hurvínkem z Kroměříže na všechny železniční světové strany, můžete si prohlédnout velké i malé, staré i nové, motorové i elektrické lokomotivy, nahlédnout pod sukně osmsetdesítky, poslechnout si známé i neznámé melodie v podání místní umělecké školy, vystoupení mažoretek, prohlédnout staré železniční dokumenty, návěstidla a přístroje. V prodeji bude i publikace objevující nové informace ze zákulisí zrození i života oslavenkyně.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Martin Šůstal, Kroměřížská dráha, o. s.

Plakát oslav železnice
Jízdní řád na oslavách


9.4.2013 zde

Oslavy osvobození Rymic

Obecní úřad Rymice ve spolupráci s Klubem vojenské historie Brno – hraničářského praporu 19, vás zve na vzpomínkovou akci, která připomene tragédii z 6. května 1945, kdy při osvobozování naší obce zahynulo 17 československých vojáků.

Program v sobotu 13. dubna 2013:
14.00 - Sraz účastníků akce u pomníku před obcí, příjezd 20 členů KVH Brno, položení věnců k pomníku, čestná salva, společný pochod k pomníku u kostela za doprovodu hudby
14.30 - položení věnců k pomníku u kostela
14.30 - ukázka dobových zbraní a vojenské techniky
Přednáška Ing. Kopeckého o události z roku 1945
15.30 - ukončení akce

Dle počasí se přednáška spolu s ukázkou zbraní uskuteční ve venkovním areálu obecního úřadu nebo v prostorách hasičské zbrojnice.


9.4.2013 zde

2x Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON oznamuje, že v pondělí dne 25. března a ve středu dne 3. dubna bude v době od 7.00 do 15.00 hod. z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy vyplá dodávka elektrické energie v celé obci Količín.


14.3.2013 zde

Sběr odpadu ze zahrádek

V sobotu 23. března provedou Technické služby města Holešova v Količíně u hasičské zbrojnice od 8.00 do 8.30 hod. sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).

Upozorňujeme, že jiný odpad nebude svážen a nesmí obsahovat kameny, občané jej mohou odevzdat v odpadovém centru na ulici Květná 1555 (příjezd z Tovární ulice).


14.3.2013 zde

Valná hromada Honebního společenství Pravčice - Količín - Němčice

V sobotu 2.března proběhne od 10 hodin v pohostinství v Pravčicích valná hromada Honebního společenství Pravčice - Količín - Němčice s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, návrhové komise a volební komise
3. Volba sčítatelů hlasů
4. Zpráva starosty honebního společenstva za uplynulé období
5. Zpráva pokladníka
6. Volba honebního starosty a členů výboru HS
7. Změna stanov HS
8. Schválení žádosti o pronájmu honitby, výše nájmu
9. Diskuze
10. Závěr

(Zdeněk Klesnil, starosta honebního společenstva)

25.2.2013 zde

SDH Rymice pořádá jarní vycházku

SDH Rymice pořáda v sobotu 9. března 2013 pohodovou jarní vycházku.

Odjezd je autobusem v 7.45 hodin od horní zastávky (na Nivě) v Rymicích do Kostelce u Holešova. Z Kostelce se půjde lesem na Karlovice k zámečku s přihlédnutím na počasí, s možností jít po cestě na Pacetluky a zpět na Roštění.

Předpokládaný příchod mezi 15-16 hod. Občerstvení v hospůdce U Machačů v Roštění.

Vemte si něco drobného do baťůžku a pojďte si s námi, po zimě protáhnout své tělo a udělat něco fajn pro své zdraví.

22.2.2013 SDH Rymice

Myslivecký ples Pravčice

Myslivecké sdružení Količín - Pravčice - Němčice si Vás dovoluje pozvat na myslivecký ples, který se koná v sobotu 16. února od 19.30 hod. v sokolovně v Pravčicích.

Je zajištěno občerstvení (zvěřinové speciality), bohatá tombola a k tanci hraje skupina Esmeralda.

14.2.2013 zde

Nová doména www.kolicin.cz

S radostí oznamujeme všem návštěvníkům těchto stránek, že od dnešního dne je v provozu nová doména kolicin.cz, která hlavně usnadní všem přístup na tyto stránky. Nadále zůstává v provozu i stará doména kolicin.webzdarma.cz

11.2.2013 zde

Pozvánka na vodění medvěda

Vodění medvěda
V sobotu dne 9. února 2013 projde naší obcí od 13.00 hod. tradiční masopustní průvod - Vodění medvěda. Sraz masek je ve 12.30 hod. u hasičské zbrojnice. Pro všechny masky bude poté nachytáno pohoštění v hasičské zbrojnici.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

8.2.2013 zde

Rymičtí hasiči hledají posily

Sbor dobrovolných hasičů Rymice hledá do soutěžního družstva mužů a žen posily. Našim cílem je mít opět úspěchy nejen v Podhostýnské lize, ale i na jiných soutěžích mimo okres KM. Jen pro skutečné nadšence, kteří chtějí dělat požární sport na slušné úrovni s vodou za zadkem. Máme mašinu 1900 ccm z dílny p. Poláška a dobré vybavení.
V případě, že zájemce bude mít možnost se pravidelně zúčastňovat tréninků, zimní i jarní přípravy, není nutná žádná velká praxe a zkušenosti, zcela stačí běžecké předpoklady a chuť.

Stále přibíráme i děti do soutěžních družstev.
Přihlásit se je možné na e-mail jfuk@seznam.cz (pan Josef Fuksa, Rymice).

31.1.2013 zde

Sokolský ples Třebětice

T.J.Sokol Třebětice Vás srdečně zve na Sokolský ples, který se bude konat v pátek 1. února 2013 od 20 hodin v sokolovně v Třeběticích. K poslechu a tanci bude hrát skupina SEXTEŤ.


30.1.2013 zde

Volba prezidenta České republiky v roce 2013

V Količíně, ve volebním okrsku č.13 v budově osadního výboru č.p.93, proběhne v pátek dne 11.1.2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobutu dne 12.1.2013 od 8.00 do 14.00 hod. historicky první volba prezidenta České republiky pro občany s pobytem trvale přihlášeným v Količíně.

Druhé kolo prezidentních voleb proběhne dne 25.1.2013 od 14.00 do 22.00 hod. a 26.1.2013 od 8.00 do 14.00 hod.

Výsledky voleb prvního kola za celou ČR a za 13.volební okrsek (Količín)

10.1.2013 zde

Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka
V sobotu dne 5. ledna 2013 proběhla v Količíně tradiční tříkrálová sbírka. Letos koledníci vybrali úctihodnou částku 8.998,-Kč, za celé holešovsko pak 462.042,-Kč.

Tímto děkujeme všem občanům za solidaritu a ujištění, že peníze snad poslouží potřebným.

7.1.2013 zde

Valná hromada SDH Količín

Znak Hasičů
Dovolujeme si pozvat přátele a členy sboru dobrovolných hasičů Količín na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu dne 5. ledna 2013 od 17.00 hod. v sále místního pohostinství.


4.1.2013 SDH Količín

Tříkrálová sbírka

V sobotu dne 5. ledna 2013 proběhne po obci Količín v dopoledních hodinách již tradiční tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Holešov. Tímto děkuji předem všem spoluobčanům, kteří přispěji na správnou věc.

4.1.2013 zde

PF 2013

PF 2013Přejeme úspěšné vykročení do nového roku 2013, hodně rodinné pohody a úspěchů v zaměstnání.
4.1.2013 zde

Archiv článků: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |  Aktuality |  Historie |  Fotogalerie |  Video-galerie |  Kalendář akcí |  Spolky |  O obci |  Količínské noviny |  RSS kanál | 

O autorovi stránek | Haa Band | HTML | CSS | W4D |  © 2004-2019 Zdeněk Horák[CNW:Counter]