Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Obec Količín

Spolky a sdružení


Myslivecké sdružení Količín - Pravčice - Němčice

Výtah z kroniky obce (1995)

Myslivost
V roce 1978 bylo vytvořeno v rámci integračního procesu myslivecké sdružení Roštění . rozloze 2.830 ha. Toto sdružení tvořilo 56 členů a zahrnovalo obce Roštění, Rymice, Količín, Pravčice, Němčice, Všetuly-Holešov.

Po 15.1eté spolupráci se v r. 1993 toto sdružení rozdělilo na menší útvary, měla celkem 4 myslivecká sdružení. Mezi nimi i MS Pravčice, tvořené obcemi Pravčice, Količín, Němčice.

Utvořené sdružení vykonávalo právo myslivosti na honebních pozemcích o rozloze 1 112 ha, které mělo najaté od Honebního společenstva Količín, Pravčice a Němčice. Sdružení tvoři1o 22 členů, z toho z Količína Fuksa J., Adámek Drahomír, Podsedníček Ladislav, Nesvadba Jiří, Fuksa Evžen, Adámek Mil. Z mysliveckých řad odešli v roce 1993 Doležel Karel, v r. 1994 Josef Januš.

Předsedou mysliveckého sdružení byl zvolen Klesnil Zdeněk (Němčice), mysliveckým hospodářem Černošek Jan (Pravčice), funkci myslivecké stráže v Količíně vykonával Podsedníček Ladislav.

V držení členů bylo v r. 1995 5 loveckých psů (1 č. fousek, 1 krátkosrstý ohař, 1 ohař maďarský, 2 pointři).

Na honebním pozemku byly v r. .1995 tyto kmenové stavy zvěře: 280 zajíců, 60 bažantů, 40 ks srnčí zvěře, 30 ks koroptví.

Pravidelně se konaly v každém kalendářním roce 3 hony. Jeden vždy v Količíně. V r. 1995 se na honě v Količíně za přítomnosti i 5 italských hostů a ulovilo se 88 zajíců,. 17 bažantů, v r. 1994 45 zajíců, 15 bažantů, a v r. 1993 33 zajíců a bažant se nelovil. Odlovy srnčí zvěře v jednotlivých letech činily 17 ks. Z toho 6 srnců, 6 srn, 5 srnčat.

Každým rokem se na čekaných uloví 5-6 ks lišek.

V r. 1993 a 1995 byly v těchto letech v tomto sdružení pořádány okresní zkoušky loveckých psů.

Rok 2004

Fotogalerie z honu v Količíně ze dne 13. listopadu 2004.

Rok 2006

Fotogalerie z honu v Količíně ze dne 18. listopadu 2006.

Rok 2008

Fotogalerie z honu v Količíně ze dne 22. listopadu 2008. |  Aktuality |  Historie |  Fotogalerie |  Video-galerie |  Kalendář akcí |  Spolky |  O obci |  Količínské noviny |  RSS kanál | 

O autorovi stránek | Haa Band | HTML | CSS | W4D |  © 2004-2019 Zdeněk Horák