Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Obec Količín

Spolky a sdružení


Sbor dobrovolných hasičů

Historie sboru

SDH Količín 1944
Sbor byl založen 10.2.1944 po veřejné schůzi občanů v hostinci u Foukalů za přítomnosti jednatelů z Holešova a starosty obce Količína Františka Svačiny. Do sboru přistoupilo 49 občanů, kteří zvolily toto představenstvo:

starosta - Alois Nesvadba, velitel - František Chytil, vzdělavatel - Karel Janalík, strojmistr - František Zapletal, jednatel - Antonín Fuksa, místopředseda - Stanislav Doležel, zástupce velitele - Karel Malota, samaritářský četař - Alois Odložilík, pokladník - Bohumil Kamenec

Následnou sbírkou mezi občany se vybralo 46 000,- Kč na zakoupení potřebných obleků a nářadí. Významnou akcí bylo též zavedení Pamětní knihy sboru, kterou i dnes opatruje kronikář sboru.

SoučasnostRok 2020

Složení výboru SDH Količín po volební výroční valné hromadě ze dne 11.1.2020:
 • starosta - Michal Kubík
 • náměstek starosty - Julie Polaštíková
 • velitel - Tomáš Marek
 • zástupce velitele - Gabriela Nesvadbová
 • strojník - Petr Pacourek ml.
 • referent prevence a výchovné činonsti - Veronika Horáková
 • jednatel - Zdeněk Horák ml.
 • hospodář - Ing. Pavel Kubík
 • kronikář - Lenka Strachotová
 • referent MTZ - Jan Habr
 • referentka žen - Markéta Habrová
 • revizor - Iva Železná


Sbor má 39 členů, z toho 22 mužů a 17 žen.


Rok 2015

Složení výboru SDH Količín po volební výroční valné hromadě ze dne 10.1.2015:
 • starosta - Zdeněk Horák ml.
 • náměstek starosty - Julie Polaštíková
 • velitel - Tomáš Marek
 • zástupce velitele - Gabriela Nesvadbová
 • strojník - Petr Pacourek ml.
 • referent prevence a výchovné činonsti - Veronika Horáková
 • jednatel - Petr Pacourek
 • hospodář - Ing. František Kubík
 • kronikář - Lenka Strachotová
 • referent MTZ - Jan Habr
 • referentka žen - Markéta Habrová
 • předseda KRR - Zdeněk Horák
 • člen KRR - Iva Železná
 • delegát SDH na shromáždění delegátů SDH v okrese(1), okrsku(4) - Zdeněk Horák ml., Petr Pacourek, Tomáš Marek, Julie Polaštíková


Sbor má 41 členů, z toho 21 mužů a 20 žen.


Rok 2014

Doplněné složení výboru SDH Količín po výroční valné hromadě ze dne 4.1.2014:
 • starosta - Zdeněk Horák ml.
 • náměstek starosty - Julie Polaštíková
 • velitel - Tomáš Marek
 • zástupce velitele - Gabriela Nesvadbová
 • strojník - Petr Pacourek ml.
 • referent prevence a výchovné činonsti - Radovan Kaňa
 • jednatel - Petr Pacourek
 • hospodář - Ing. František Kubík
 • kronikář - Lenka Strachotová
 • referent MTZ - Jan Habr
 • referentka žen - Markéta Habrová
 • předseda KRR - Zdeněk Horák
 • člen KRR - Iva Železná
 • člen KRR - Daniel Marek
 • delegát SDH na shromáždění delegátů SDH v okrese - Petr Pacourek, Tomáš Marek, Zdeněk Horák ml., Julie Polaštíková


Sbor má 44 členů, z toho 24 mužů a 20 žen.


Rok 2013

Sbor má 45 členů, z toho 24 mužů, 19 žen, 1 mladého hasiče a 1 mladou hasičku.


Rok 2012

Sbor má 42 členů, z toho 24 mužů, 16 žen, 1 mladého hasiče a 1 mladou hasičku.


Rok 2011

Nové složení výboru SDH Količín po výroční valné hromadě ze dne 8.1.2011:
 • starosta - Zdeněk Horák ml.
 • náměstek starosty - Julie Polaštíková
 • velitel - Tomáš Marek
 • strojník - Petr Pacourek ml.
 • referent prevence a výchovné činonsti - Radovan Kaňa
 • jednatel - Petr Pacourek
 • hospodář - Ing. František Kubík
 • kronikář - Lenka Strachotová
 • referent MTZ - Jan Habr
 • referentka žen - Markéta Habrová
 • předseda KRR - Zdeněk Horák
 • člen KRR - Iva Železná
 • člen KRR - Daniel Marek
 • delegát SDH na shromáždění delegátů SDH v okrese - Petr Pacourek, Tomáš Marek, Zdeněk Horák ml., Julie Polaštíková


Sbor má 39 členů, z toho 23 mužů, 15 žen a 1 mladou hasičku.


Rok 2009

V pátek dne 9. ledna 2009, proběhla v sále místního pohostinství výroční valná hromada SDH Količín. Starosta sboru Ing. František Kubík zhodnotil rok 2008 v rámci pořádání kulturních akcí, pořádání i zúčastnění se okrskového kola SDH, které proběhlo 10. května 2008 v Količíně, účasti na závodech v Prusinovicích dne 6. července 2008 a mnoho jiných kulturních akcí pořádaných v obci.

Hospodář sboru pan Petr Pacourek ml. přečetl zprávu o hospodaření sboru včetně revize pokladny a účtu sboru. SDH Količín přijalo do sboru nového člena a to Jana Habra mladšího, který přestoupil z Prusinovic. Za OSH Kroměříž se schůze zúčastnil pan Antonín Sklenář, který poděkoval za pozvání a popřál hodně úspěchů v následující činnosti sboru. Velitel sboru Tomáš Marek obdržel průkaz velitele jednotky od starosty okrsku pana A. Sklenáře.

Sousední rymický sbor hasičů oslaví v letošním roce 120 let od svého založení. Starosta SDH Rymice pan Josef Fuksa ml. pozval SDH Količín na tyto oslavy, které se uskuteční v sobotu dne 25. července, na dětskou soutěž mladých hasičů dne 6. června a na hasičskou soutěž PHL dne 18. července 2009.

SDH Rymice tímto žádají všechny děti které by se chtěli stát součástí soutěžního družstva mladších a starších žáků SDH Rymice, že se můžou hlásit u starosty sboru SDH, pana J. Fuksy, nebo na trénincích dětí SDH Rymice.

Složení výboru SDH Količín:
 • starosta - Ing. František Kubík
 • velitel - Tomáš Marek
 • strojník - Zdeněk Horák ml., Petr Pacourek ml.
 • referent prevence a výchovné činosti - Radovan Kaňa
 • jednatel - Petr Pacourek
 • hospodář - Petr Pacourek ml.
 • kronikář - Stanislav Strachota
 • referent MTZ - Jan Habr
 • člen výboru - Markéta Habrová
 • předseda KRR - Zdeněk Horák
 • člen KRR - revizor - Karel Malinka
 • člen KRR - Daniel Marek
 • delegát SDH na shromáždění delegátů SDH v okrese - Petr PacourekRok 2008

V sobotu 10. května 2008 proběhlo v Količíně téměř po 25 letech okrskové kolo SDH. Podrobnosti přináším v malé fotogalerii.

V neděli dne 6.7.2008 se zůčastnil náš hasičský sbor závodů v požárním útoku v Prusinovicích. Cílem bylo hlavně prověřit techniku při možném požáru a zdokonalení vlastních znalostí při těchto zásazích. Malý náhled přináším ve fotogalerii.

Rok 2007

Okskové kolo SDH 12. května 2007 v Kostelci u Holešova.


Rok 2004

V roce 2004 hasičský sbor oslavil 60 let své existence. V červnu pořádal sbor oslavy, ke kterým pozval občany obce, okolní sbory a zástupce města Holešova. Proběhla polní mše, valná hromada, ukázky staré i moderní techniky a provedly se ukázky zásahu jednotky.

Náš sbor se zabyvá převážně pořádáním kulturních akcí v naší obci, ale pravidelně se zůčastňujeme okrskových kol SDH. |  Aktuality |  Historie |  Fotogalerie |  Video-galerie |  Kalendář akcí |  Spolky |  O obci |  Količínské noviny |  RSS kanál | 

O autorovi stránek | Haa Band | HTML | CSS | W4D |  © 2004-2019 Zdeněk Horák