Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Obec Količín

Aktuality z obce


Svoz domovního odpadu, provoz odpadového centra

Technické služby města Holešova oznamují, že v době vánočních svátků, t.j. v 52 a 53 týdnu, proběhne svoz domovního odpadu v Količíně beze změn, t.j. ve středu.

Odpadové centrum bude od 23.12.2015 (od 12 hodin) do 3.1.2016 z provozních důvodů uzavřeno.


21.12.2015 zde

Uzavření odpadového centra

Odpadové centrum Holešov bude v pátek 4.12.2015 od 12.00 hodin z technických důvodů uzavřeno. Provoz bude zahájen v sobotu 5.12.2015 v 8 hodin.

3.12.2015 zde

Předvánoční setkání seniorů

Setkání seniorů
Osadní výbor si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat ve středu 9. prosince od 17 hodin do sálu Hostince u Tří lip v Količíně, na předvánoční setkání místního osadního výboru a vedení města Holešova s místními seniory.

Je pro Vás připraveno pohoštění a kulturní program - vystoupení MŠ a ZŠ Rymice, ZUŠ a k tanci a poslechu bude hrát pan Cholasta.

Přijďte se pobavit, popovídat si a užít si jeden příjemný adventní večer. Upřímně se těšíme na společné setkání s vámi.


2.12.2015 Osadní výbor

Rozsvícení vánočního stromu v Količíně

Vánoční strom
V sobotu 28. listopadu 2015 od 16.30 hodin bychom rádi společně s Vámi zahájili advent slavnostním rozsvěcováním vánočního stromku u nás v Količíně.

Příjďte nasát vánoční atmosféru, zazpívat si koledy a potěšit se v okruhu svých známých. Je připraven bohatý program s živou hudbou, vystoupení místních dětí, živý betlém a navštíví nás Mikuláš s početnou družinou čertů.

Ke zpříjemnění odpoledne bude možno zakoupit svařák, čaj a klidně můžete donést vzorky cukroví.


26.11.2015 Osadní výbor

Svoz domovního odpadu

Technické služby města Holešova oznamují, že z důvodů státního svátku v úterý 17.11.2015, t.j. v 47 týdnu, proběhne svoz domovního odpadu v Količíně až ve čtvrtek 19.11.2015.


16.11.2015 zde

Uzavření odpadového centra

Odpadové centrum Holešov bude v pátek 6.11.2015 z technických důvodů uzavřeno. Provoz bude zahájen v sobotu 7.11.2015 v 8 hodin.

3.11.2015 zde

Sběr odpadu ze zahrádek

V sobotu 7. listopadu provedou Technické služby města Holešova v Količíně před budovou osadního výboru (mateřské školky) od 8.00 do 8.30 hod. sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).

Upozorňujeme, že jiný odpad nebude svážen a nesmí obsahovat kameny, občané jej mohou odevzdat v odpadovém centru na ulici Květná 1555 (příjezd z Tovární ulice).


29.10.2015 zde

Lampiónový průvod

Lanpiónový průvod
V sobotu 7. listopadu 2015 proběhne v naší obci 9. ročník lampiónového průvodu. Sraz účastníků bude v 18.00 hod. u budovy osadního výboru (mateřské školky), odkud vyrazíme s lampióny kolem celé obce.

Vemte si sebou lapióny, lucerny, thajské balóny, dobrou náladu, něco na zahřátí a přijďte všichni na tento neopakovatelný podzimní zážitek. (Po dobu průvodu budou v obci zhasnutá světla.)
28.10.2015 zde

Přerušení dodávky elektrické energie - celá obec Količín

Společnost E.ON oznamuje, že v pátek dne 13. listopadu bude v době od 7.30 do 15.00 hod. z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy vyplá dodávka elektrické energie v celé obci Količín.


22.10.2015 zde

Svoz domovního odpadu

Technické služby města Holešova oznamují, že z důvodů státního svátku ve středu 28.10.2015, t.j. v 44 týdnu, proběhne svoz domovního odpadu v Količíně až ve čtvrtek 29.10.2015.


21.10.2015 zde

Uzavírka komunikací

Oprava Komunikace
Pravčice - Němčice: Z důvodu prací na dálničním přivaděči bude ve dnech 1.- 15.10. 2015 uzavřena komunikace Pravčice-Němčice. Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Količín a Rymice.

Rymice - Stará Ves: Z důvodu pokládky vrchní asfaltové vrstvy na rekonstruované komunikaci, bude ve dnech 17. - 25.10.2015 uzavřena komunikace II/490 z Rymic do Staré vsi. Objízdná trasa bude vedena po trase Hulín, Břest.


1.10.2015 zde

Změna provozní doby knihovny

Knihovnice pí. Kamencová upozorňuje, že od měsíce října (t.j. od 5.10.2015), bude knihovna otevřena vždy každé pondělí v době od 14 do 17 hodin.


25.9.2015 zde

Svoz domovního odpadu

Technické služby města Holešova oznamují, že z důvodů státního svátku v pondělí 28.9.2015, t.j. v 40 týdnu, proběhne svoz domovního odpadu v Količíně až ve čtvrtek 1.10.2015.


25.9.2015 zde

Přerušení dodávky elektrické energie - část obce

Společnost E.ON oznamuje, že v pátek dne 18. září bude v době od 7.30 do 14.45 hod. z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy vyplá dodávka elektrické energie v části obci Količín (viz. seznam č.p.):

0, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 5003, 52, 54, 58, 61, 70, 72, 75, 96, 108, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148


3.9.2015 zde

Pozvánka na Količínské hody

Količínské hody
Program količínských hodů ve dnech 4. až 6.9.2015:

Pátek - od 21.00 hod. hodová taneční zábava se skupinou PRESS - sportovní areál (koupaliště).

Sobota - od 20.00 hod. promítání záznamů z količínských akcí - spotovní areál.

Neděle - od 9.00 hod budíček po vesnici - dechová hudba, od 10.30 hod polní mše u místní zvonice a od 14.00 hod hodování se skupinou Fryštácká Javořina na sportovním areálu.

Na celý víkend je zajištěno bohaté studené i teplé občerstvení a v neděli bohatá tombola. V neděli od 14.00 hod. bude možnost svezení koňskou bryčkou po naší obci a možná příjde i kouzelník (kolem 16.00 hod). Na hodové oslavy Vás srdečně zve osadní výbor a SDH Količín.


1.9.2015 zde

Oprava silnice Rymice - Stará Ves II/490

Oprava Komunikace
Až do listopadu musejí řidiči, kteří jezdí z Rymic směrem na Starou Ves k rozmezí Zlínského a Olomouckého kraje, počítat s omezením. Ředitelství silnic Zlínského kraje rozhodlo o opravě povrchu silnice II/490 z Rymic u Holešova na hranici kraje v délce 3,7 kilometru. Stavba by měla být zahájená během několika dnů a hotová do 5. listopadu.
Ačkoli si oprava vyžádá omezení provozu, řidiči budou nakonec spokojení. Vozovka je totiž nyní v havarijním stavu – diagnostickým měřením na ní byly zjištěny deformace a trhliny. Předmětem díla je výměna krytových vrstev vozovky se zachováním nivelety a lokální obnova porušených konstrukčních vrstev stávající vozovky. Současně zde budou obnoveny krajnice, pročištěny příkopy a upraveno odvodnění. Šířka vozovky bude zachována v původním rozsahu. Součástí stavby bude rovněž obnova vodorovného dopravního značení a výměna svislého dopravního značení.

Od začátku rekonstrukce bude provoz řízen kyvadlově a semafory. Opravovaný úsek je možné objet přes Roštění a Kostelec u Holešova.


27.8.2015 zde

Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek

S účinnosti dnem 10. srpna 2015 8:00 hidin do odvolání vyhlašuje hejtman zlínského kraje pro celé území Zl.kraje období nepříznivých klimatických podmínek z důvodů zvýšeného vzniku požáru a vydává tyto omezení:

a) zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami
b) zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření
c) povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašením požárů
d) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí)
e) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.


10.8.2015 zde

Zákaz odběru povrchových vod

Veřejná vyhláška: Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) § 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění s účinností od 05.08.2015 do odvolání podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115a) vodního zákona bez veřejného projednání, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha, bez náhrady zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr) z těchto vodních toků na území města Holešova:

Rusava, Mojena, Přílepský potok, Rymický potok, Tučapský potok, Žabínek, Žopka, Žopský potok, včetně jejich přítoků na katastrálních územích Holešov, Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, obec Holešov, ve Zlínském kraji.


5.8.2015 zde

Zahradní kompostéry

Město Holešov, odbor životního prostředí sestavuje seznamy zájemců o zahradní kompostéry o objemu 800 l. Občané Količína, kteří zde mají trvalé bydliště, v případě zájmu můžou napsat na mail kolicin@centrum.cz . Přijaté maily budou zájemci zpětně potvrzeny.

Je nutné uvést následující údaje: jméno, adresu, datum narození, pozemek, na kterém bude kompostér umístěn (musí být ve vlastnictví  zájemce) a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. O kompostér je možné požádat v termínu do 31.8.2015.

Po dodávce kompostérů budou zájemci vyzváni k podpisu smlouvy a k převzetí kompostéru.


5.8.2015 zde

Uzavřená posilovna

Upozorňujeme, že od 5.7.2015 bude z důvodů rekonstrukce uzavřena posilovna. Žádáme tímto všechny, kdo mají klíče od posilovny, aby je odevzdali u kteréhokoliv člena osadního výboru.


5.8.2015 zde

Pozvánka na Open Fest Količín

V sobotu dne 25. července proběhne na místním sportovní areálu již 5. ročník festivalu mladých rockových kapel nejen z holešovska nazvaný Open Fest Količín.

Vystoupí kapely: START ROCK, SORTIMENT, EVERLONG, AJDONTKER a BETONIKA. Vstuné na akci je 70,-Kč. Během celé akce je zajištěno bohaté občerstvení, točené pivo a laskominy z grilu a udírny.

Na akci Vás srdečně zvou pořádající hasiči z Količína.

20.7.2015 zde

Omezený provoz knihovny

Paní Kamencová upozorňuje, že z důvodů dovolených bude od 29. července do 19. srpna uzavřena knihovna v Količíně.


16.7.2015 zde

Svoz domovního odpadu

Technické služby města Holešova oznamují, že zdůvodů státního svátku 6.7.2015, t.j. v 28 týdnu, proběhne svoz domovního odpadu v Količíně až ve čtvrtek 9.7.2015.


26.6.2015 zde

Ukončení školního roku na novém dětském hřišti

Zveme všechny v sobotu 20.6.2015 od 16 hod. na dětské hřiště (areál bývalé mateřské školy), kdo by chtěl posedět u táborákového ohně ať už s dětmi nebo bez dětí.

Přijďte si udělat hezké odpoledne u táboráku a poklábosit mezi své přátele

Pití pro děti a točené pivo pro dospělé bude k mání :-) Akce se může účastnit úplně každý bez rozdílu věku. :-)

!!! Fotky z ukončení školního roku !!!


16.6.2015 OV Količín

Pozvánka na dětský den

Dětský den
V sobotu 6.6.2015 proběhne na místním sportovním areálu od 14.00 hod. Dětský den. Pro děti jsou nachystány různorodé soutěžní disciplíny, místní Pacifik expres, facepainting, malování, malé občerstvení zdarma, individuální soutěže a slosovatelná soutěž o ceny.

Po celou dobu akce je nejen pro děti přichystáno občerstvení a bohatý doprovodný program. Na akci Vás srdečně zvou pořadatelé.


28.5.2015 zde

Možnost čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. Podrobnosti jsou v letáku, semináře jsou bezplatné a není nutno se na ně předem přihlašovat.


6.5.2015 zde

Očkování psů proti vzteklině

Ve středu dne 6.5.2015 od 17.00 do 17.30 hod. provede MVDr. Polášek u autobusové zastávky v Količíně pravidelné očkování psů proti vzteklině. Toto očkování je povinné ze zákona u psů staršch půl roku. Cena za úkon je 60 Kč.


5.5.2015 zde

Pozvánka na pietní akt

V pátek 8.5.2015 si připomeneme 70. výročí osvobození naší obce. Slavnostní průvod projde po 19.00 hod. od budovy osadního výboru (mateřské školky) směrem k obecnímu parčíku se zvonicí, kde bude položen věnec a uctí se památka padlých vojáků a občanů obce.


1.5.2015 zde

Pálení čarodějnic 2015

Pálení čarodějnic
V sobotu dne 25.dubna od 17.00 hod. proběhne na sportovním areálu 14. ročník pálení čarodějnic.

Na programu je rej čarodějnic, zapálení velké vatry, doprovodný program pro děti, vyhodnocení nejlepší masky, ohňostroj a vystoupí skupina Sortiment..

Na vaši hojnou účast v maskách se těší pořadatelé. Po celou dobu akce bude přichystaný dobře zásobený studený a teplý bufet.

23.4.2015 zde

Veřejná schůze osadního výboru a zástupců města

Ve středu dne 25. března 2015 jsou pozváni občané Količína na veřejnou schůzi a setkání s vedením města Holešova a místním osadním výborem. Začátek besedy je v 18.00 hod. v sále Hostince U tří líp.
Prosíme tímto občany, aby si již teď zformulovali své dotazy či návrhy.

19.3.2015 zde

Sběr odpadu ze zahrádek

V sobotu 28. března provedou Technické služby města Holešova v Količíně u hasičské zbrojnice od 8.00 do 8.30 hod. sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva, listí, větve, ovoce, zelenina apod.).

Upozorňujeme, že jiný odpad nebude svážen a nesmí obsahovat kameny, občané jej mohou odevzdat v odpadovém centru na ulici Květná 1555 (příjezd z Tovární ulice).


19.3.2015 zde

Výsledky volební ankety do Osadního výboru Količín

Celkem voličů v seznamu 297, celkem odevzdaných hlasovacích lístků 168, z toho 4 neplatné. Volební účast 56,57 %.

 • 1. Radovan Kaňa - 160 hlasů
 • 2. Zdeněk Školoud - 135 hlasů
 • 3. Ing. Marta Fuksová - 97 hlasů
 • 4. Daniel Marek - 85 hlasů
 • 5. Iva Marková - 79 hlasů
 • 6. Zdeněk Horák - 65 hlasů
 • 7. Markéta Habrová - 64 hlasů
 • 8. Bc. Ĺubomír Zeman - 46 hlasů
 • 9. Ing. František Kubík - 43 hlasů
 • 10. Miroslav Nesvadba - 32 hlasů

Tento seznam bude předložen na veřejné schůzi 25.3.2015 od 18 hodin v místím hostinci a následně radou města Holešova jmenován nový, pravděpodobně 7 člený osadní výbor.

16.3.2015 zde

Myslivecký ples Pravčice

Myslivecké sdružení Pravčice - Količín - Němčice si Vás dovoluje pozvat na myslivecký ples, který se koná v pátek 27. února od 19.30 hod. v sokolovně v Pravčicích.

Je připravena bohatá tombola a k tanci hraje skupina Esmeralda. Vstupné je 80,-Kč.

26.2.2015 zde

Volby do osadního výboru

Proběhnou ve středu 11.3.2015 od 15 do 18 hodin a v sobotu 14.3.2015 od 9 do 11 hodin v budově osadního výboru č.p.93

Hlasovací lístky vám byly doručeny do poštovních srchánek a bodou též k dispozici ve volební místnosti.

K volbám mohou přijít občané Količína, v den voleb starší 18 let včetně.

Členy osadního výboru můžete vybírat buď z uvedených kanditátů, nebo vámi doplněnými, kteří mají zájem o obec a činnost v obci.
 • Do odaního výboru se volí 7 členů.
 • Hlasování probíhá zakroužkováním čísla vámi vybraných kandidátů.
 • Zakroužkován může být minimálně 1 kandidát, avšak maximálně 7 kandidátů (pokud bude více jak 7, hlasovací lístek je neplatný)


Následně budou výsledky sečteny. Nově zvolený osadní výbor si zvolí mezi sebou svého předsedu.

Děkujeme všem, kterým není lhostejné dění v obci a přijdou k volbám.

23.2.2015 zde

Pozvánka na vodění medvěda

Vodění medvěda
V sobotu dne 14. února 2015 projde naší obcí od 13.00 hod. tradiční masopustní průvod - Vodění medvěda. Sraz masek je ve 12.30 hod. u hasičské zbrojnice. Pro všechny masky bude poté nachytáno pohoštění v hasičské zbrojnici.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

9.2.2015 zde

Količínský košt slivovice

Košt slivovice
Kulturní komise, složená ze všech zúčastněných, vás zve na 1. ročník količínského koštu slivovice, jenž proběhne v sobotu 7. března od 15 hodin v místním pohostinství.

Podmínky účasti: vzorek slivovice = 1/2l lze odevzdávat Út-Ne od 17 hod v místním pohostinství do 28.2.2015, startovné 100 Kč (za vzorek), v této ceně již obsaženo občerstvení (kančí guláš a drobné pochutiny), za každý další vzorek 50 Kč, ke vzorku prosím napište Vaše jméno, druh, lokalitu odkud pochází a ročník.

Pozvěte své přátele a kamarády a přijďte se příjemně pobavit a rozveselit. Večer tombola !


9.2.2015 zde

Historické fotografie Količína

Plánek Količína Otevření hasičské zbrojnice 2.9.1945
Při pátrání v historických dokumentech jsem narazil na zajímavosti z historie Količína. Prvním je nákres půdorysu Količína pravděpodobně mezi lety 1890-1910. Druhým je fotografie z farní kroniky v Rymicích při hodových oslavách obce a slavnostního předání hasičské zbrojnice ze dne 2.9.1945.


4.2.2015 zde

Archeologiký výzkum v Količíně

Od dubna roku 2014 probíhal archeologický výzkum při stavbě přeložky vodovodu a plynovodu v lokalitě u rozcestí a podél cesty na Pravčice. Bylo zde objeveno pravěké sídliště-osady datované do doby 3300-2000 let před naším letopočtem. Podrobnosti naleznete na stránkách Archeologického centra Olomouc.


Přednáška o archeologii

V úterý 3. února 2015 v 17.00 hodin se ve studovně Městské knihovny v Holešově (nám. dr. E.Beneše) uskuteční přednáška Aktuální archeologické výzkumy v okolí Holešova. O nejzajímavějších archeologických výzkumech a jejich výsledcích za minulý rok budou přednášet: Mgr. Miroslav Daňhel Mgr. Miroslav Popelka. Pořádá Vlastivědný kroužek Holešov, Městská knihovna a Městské muzeum v Holešově.


2.2.2015 zde

Vítání občánků v Količíně

V neděli 25.1.2015 v odpoledních hodinách členové Osadního výboru v Količíně za přítomnosti starosty p.Seiferta a místostarosty p. Chmelaře slavnostně přivítaly nové občánky obce Količína Karolínu Jaškovou, Amelii Horákovou a Vanesu Polaštíkovou. V tento slavnostní den a zápisem do kroniky rodiče splnili slib, že ze svého dítěte vychovají dobrého a čestného člověka. O zpestření kulturního programu se podíleli místní děti přednesem básní.

Na závěr a s přípitkem všichni členové OV popřáli do vínku dětem hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, úspěchů a úsměvů na tváři. Rodičům bylo popřáno hodně životních sil, trpělivosti a radosti při výchově svých dětí, neboť odměnou jim bude, že dítě nikdy nezapomene na svůj domov, ani na lásku, kterou mu nejbližší dali a nezapomenou na laskavá slova maminky a na pevnou, ale pomocnou ruku táty.


2.2.2015 zde

Knihovna Holešov, pobočka Količín

Nově je knihovna sídlící v budově osadního výboru č.p.93 otevřena každou středu od 14 do 17 hodin. Nabízí služby: Internet - tiskárna. Dále je možno k přečtení v knihovně aktuálních čísel časopisů Týdeník Kroměřížska, Katka a Blesk pro ženy s možností zapůjčení starších čísel domů. Na Vaši návštěvu se těší paní Kamencová.

19.1.2015 zde

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka
V neděli dne 11. ledna 2015 proběhla v Količíně tradiční tříkrálová sbírka. Letos koledníci vybrali v Količíně úctihodnou částku 9.235,-Kč a za celé Holešovsko pak 500.543,-Kč.

Tímto děkujeme všem občanům za solidaritu a ujištění, že peníze snad poslouží potřebným.

14.1.2015 zde

Tříkrálová sbírka

V sobotu dne 10. ledna 2015 proběhne po obci Količín v dopoledních hodinách již tradiční tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Holešov. Tímto děkuji předem všem spoluobčanům, kteří přispěji na správnou věc.

7.1.2015 zde

Valná hromada SDH Količín

Znak Hasičů
Dovolujeme si pozvat přátele a členy sboru dobrovolných hasičů Količín na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu dne 10. ledna 2015 od 17.00 hod. v sále místního pohostinství.7.1.2015 SDH Količín

PF 2015

PF 2014Přejeme úspěšné vykročení do nového roku 2015, hodně rodinné pohody a úspěchů v zaměstnání.
7.1.2015 zde

Archiv článků: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |  Aktuality |  Historie |  Fotogalerie |  Video-galerie |  Kalendář akcí |  Spolky |  O obci |  Količínské noviny |  RSS kanál | 

O autorovi stránek | Haa Band | HTML | CSS | W4D |  © 2004-2019 Zdeněk Horák[CNW:Counter]