Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Obec Količín

Historie


historie

Úvodní slovo o historii Količína

1348 - 1998 (650leté jubileum trvání)

I pro naši malou obec je toto jubileum velmi významné, neboť svým způsobem

inspiruje současníky k hlubšímu zamyšlení, a to je krok k potřebě seznámit se s historií a životem minulých generací. K mému osobnímu překvapení není historie naší obce tak bezvýznamná...

Je známo, že místní dějiny a paměti, ať již měst či vesnic, jsou důležitým zdrojem kulturní historie. Jejich znalost zasluhuje pozornost všech, kteří v těchto místech žijí, neboť život jednotlivé obce není osamocený a odtržený od života celé velké pospolitosti národní. I v místních příbězích a místní historii se odráží proud celé země a ukazuje, jak na obyvatele působil.

Toto poznání mne vedlo k hlubšímu studiu života našich předků a napsání malé publikace, abych mohl poznatky předat nejen žijícím generacím, ale i těm budoucím a vyvolat u nich úctu k našim předkům. Dalším důvodem je i to, aby poznání života vedlo k posílení sebedůvěry, sounáležitosti a vytváření společenského a kulturního života.

Nekladu si za cíl podrobnou historickou informaci, ale chci v optimální zkrácené formě napsat to nejdůležitější, co by současného občana mohlo zajímat.

Informace o historii Količína jsou však rozptýleny v mnoha odborných článcích a studiích, které znesnadňují ucelenější pohled na minulost. Bude to svým způsobem mozaikový vklad i do historie města Holešova a jeho okolí.

Ing. Josef Navrátil,
významný rodák, pamětník, kronikář a knihovník obce


Úvod I. Kapitola II. Kapitola III. Kapitola IV. Kapitola V. Kapitola
 |  Aktuality |  Historie |  Fotogalerie |  Video-galerie |  Kalendář akcí |  Spolky |  O obci |  Količínské noviny |  RSS kanál | 

O autorovi stránek | Haa Band | HTML | CSS | W4D |  © 2004-2019 Zdeněk Horák